Karete& Endringsprosesser

Støtter og utfordrer ledere, team og organisasjoner i endringsprosesser. Med klart hode og varmt hjerte, sammen med eller som innleid prosessleder tar hun i bruk ulike kreative metoder og teknikker for å få fremdrift og resultater, samtidig som menneskene ivaretas

IKEA sammen med Snøhetta på tur til Space 10 og IKEA i ÄLMHULT i forkant av samarbeidsprosjekt der Karete var prosjektleder.

Karete vil til en hver tid som prosessleder bruke sin mangeårige leder erfaring, kunnskap og kompetanse fra sine mange oppdrag, prosjekter og prosesser og dele med seg der det er ønskelig og hensiktsmessig.

Karete& som prosessleder har ferdigheten til å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en sånn måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.  Det skaper et anerkjennende og kreativt dialog- og samhandlings rom som bruker deltakernes styrker til å utløse fellesskapets største potensiale.

Det handler om å ramme inn prosessen, velge prosess forløp og få deltakerne til å skape resultater, nye forståelser eller bevege seg fra A til B.

Å jobbe med til eksempel design thinking prosess betyr for mange å gå inn i ukjent terreng. Det krever empati, mot og handlekraft. Styrken med design thinking er at det gir dyp innsikt i problemet som skal løses. Det betyr at design thinking prosjekter kan ha en lang innledende fase, men kan komme raskere til implementering.

Em kreativ prosessleder bidrar til å at individer og team i en organisasjon øker sine metakognitive ferdigheter og prosess forståelse – altså at vi forstår mer av hvordan vi kan bruke hverandres ressurser; se helhet, skape felles visjoner og utvikle konstruktive sosiale ferdigheter. 

Vil alltid ha fokus på hvorfor og hensikten bak endringene, hva som skal gjøres, hvem som skal involveres, når det skal skje og hele prosessen, hvor det vil være gjeldende og hvordan det implementeres. Det vil kunne gi gode menneskelig og forretningsmessig måloppnåelse.

KARETE& vil som kraftfull kreativ prosessleder støtte, utfordre, utvikle og vise handlekraft. Gjennom sin entusiastiske nærværende ledelse vil det skape bærekraftig modig, åpen og inkluderende samhandling gjennom å bygge tillit, sikre teamprosesser og leveransene både før under og etter.

Se tidligere oppdrag.

Foto forside. Cecilie Geitung Larsen

kareteOG

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.