Karete& TEAM utvikling

Skreddersyr programmer som utvikler robuste organisasjoner.

Det handler om 
RELASJONER mellom mennesker. 
MEG.DEG.OSS.
Vi har alle en rolle, vi utfører oppgaver, jobber sammen og tar del i et felleskap som ønsker å gjøre bedre forretning. 
SAMMEN

Bevisste team» baseres på TILLIT, som grunnlag for all utvikling og relasjon mellom mennesker.

ÅPEN
Jeg deler mine behov, følelser og tanker.

DIREKTE OG TYDELIG
Jeg sier hva jeg mener, og mener hva jeg sier.

TIL Å STOLE PÅ OG EKTE
Jeg sier hva jeg gjør, og gjør hva jeg sier.

AKSEPTERENDE  Jeg er okay, og du er okay.

Først må en forstå hva ens egne verdier er og betyr før en kan forstå hvordan de kan henge sammen med organisasjonens verdier.

Kulturen bygges gjennom mennesker, hvordan de snakker sammen, tillit og respekt og hvordan de agerer alene og sammen i organisasjonen.

Kulturen bygges gjennom alt det de er og gjør sammen. Være bevist at kulturen også ligger i historien til selskapet, men aldri glemme at det skal blandes med den nye tiden for ikke å henge igjen i det gamle der nye generasjoner ikke kjenner seg hjemme. Kulturen er stemningen og samhandlingen i en organisasjon.

Det kan også bygges egne team-regler som alle er med å bestemme, i tillegg til de verdiene og den kulturen som er nedskrevet i selskapet evenetuelt.

Med enkle midler og positivt fokus på visjon, verdier og kultur kan dette gi en så stor merverdi for et selskap, som igjen vil skape vekst hos både mennesker og forretning.

Med sine mange år som medarbeider i en av verdens mest suksessrike kommersielle retail selskaper IKEA, har hun lang erfaring med verdi og kulturbygging. Hun har vært en helhjerta kultur bærer og ser denne prosessen som en av sine helt klare favoritter, styrker og hjertebarn. Karete& skreddersyr pakker for organisasjoner basert på hvor de er i dag.

Karete har selv vært leder på ulike nivåer nasjonalt og globalt siden 1995 og startet det som 23 åring. I tillegg som erfaring som Coach/ fasilitator har hun også selv vært deltager på lignende programmer i inn og utland. 

Hun og er utdannet NLP practitioner & Master Coach, Enneagrammet personlighetstype Master Coach og har i tillegg tatt mange kurs innen forretningsutvikling, kommersialitet, salg, service, teamutvikling, ledelse, selvledelse og selvutvikling.

kareteOG