Designer & leder kreative workshoper

Vil støtte, utfordre, utvikle og lære individer og team til å vise handlekraft.

Gjennom sin entusiastiske ledelse vil Karete& skape bærekraftig modig, åpen og inkluderende samhandling gjennom å bygge tillit, sikre teamprosesser og leveransene både før under og etter.

Vil alltid ha fokus på hvorfor, hva, hvem, når, hvor og hvordan prosessene skrider frem. Bruke sin verdibaserte ledelse og være tett på, bruke mot og ta opp ting om noe oppstår og ha en åpen dialog for inkludering, samhold og entusiasme.

kareteOG