Tidligere oppdrag

Eigersund Kommune Juni 2020. Foredraget «Kraft & Kreativitet»

Juni 2020 ble KARETE& invitert til Eigersund for å holde foredrag på sommermøte for medlemmer og varamedlemmer i omstillings-styret og kommuneplan-utvalget. Hensikten var å kunne å inspirere og engasjere til å styrke sin kreative kapasitet, spesielt inn mot Omstillingsarbeidet i Eigersund Kommune. Innholdet omhandler kort Makro trender, hvorfor er det viktig å være inspirert for […]

Read more
Tidligere oppdrag

«Everyday leadership» Symbal Communication Sweden 2020

Building strong people trought business.   Working with Karete is always a fascinating process.  Karete thinks around problems and then comes up with creative ideas that are out of the box and yet, ultimately very doable.  She has a lot of knowledge, experience and competence, which in turn delivered a workshop approach which was very […]

Read more
Tidligere oppdrag

Sandnes Pro-Service AS Stavanger 4. Mars. 2020. «Kraften i folk»

Inspirasjon, engasjement og bevisthet.«Jeg benyttet KARETE& som foredragsholder i forbindelse med en sosial kveld med alle ansatte. Hun holdt et foredrag med fokus på inspirasjon, bevissthet og engasjement. Karete var flink å koble tema til egne erfaringer som gjorde foredraget interessant og spennende. Hun er ikke redd for å utfordre men, samtidig flink å tilpasse […]

Read more
Tidligere oppdrag

Anmeldelse fra Coaching kunde.

Trodde jeg hadde ankeret i bånn i en trygg havn. Så kom en uventet storm. Jeg var uforberedt . Ankeret løsnet og jeg fikk panikk, så kastet hun ut en redningsvest og en «daumann» og sa : dette klarer du, båten din tåler dette, og du har valgt riktig havn. Det var det som skulle til, […]

Read more
IKEA erfaring

PROSJEKTLEDER for IKEA hjemmefestivaler- et innovasjons prosjekt som resulterte i fremtidige løsninger for hele den globale organisasjonen.

Karete har ledet grupper og viktige strategiske innovasjons leveranser , basert på dyp innsikt, samt Key issues & Opportunities for IKEA Norge. En av disse var å problemløse rundt spørsmålet; hvordan bygge og dele hjem innrednings kunnskap til både kunder og medarbeidere på alle enheter i IKEA Norge? Opplevelse design, med en rød tråd inn […]

Read more