PROSJEKTLEDER for IKEA hjemmefestivaler- et innovasjons prosjekt som resulterte i fremtidige løsninger for hele den globale organisasjonen.

Karete har ledet grupper og viktige strategiske innovasjons leveranser , basert på dyp innsikt, samt Key issues & Opportunities for IKEA Norge.

En av disse var å problemløse rundt spørsmålet; hvordan bygge og dele hjem innrednings kunnskap til både kunder og medarbeidere på alle enheter i IKEA Norge? Opplevelse design, med en rød tråd inn til de ulike sesongs-kampanjene i alle kanaler. Karete var prosjektleder for denne viktige leveransene i årene 2017-18 og rapporterte kontinuerlig til ledelsen og styret.

Det innbefattet prosessledelse av en gruppe med medlemmer fra ulike nivåer, funksjoner og enheter. Bruk av kreative metoder og teknikker i prosessen, workshop gjennomføring, event og seminar planlegging, kommunikasjon og samhandling med enhetene, prototyping løsninger, samt tett oppfølging og evaluering for alle involverte, for på den måten kunne forbedre til neste kampanje.

I tillegg var Karete foredragsholder i eventer, og flere ganger en del av gjennomføringen, for å praktisere og lære sammen med enhetene. Hun var mentor og coach, hva gjelder planlegging og gjennomføring. Sammen med en velfungerende prosjektgruppe tok hun et stort ansvar for å skape innovative løsninger for et forbedret IKEA.

Det ble en suksess på mange måter, noe som har gjort at løsningene er nå blitt videreutviklet og er nå en del av globale leveranser til alle IKEA land. Karete var også i den forbindelse mentor for den globale prosjektgruppen.

Kreative teknikker i bruk for for samhandling av innhold til eventer.

Anna, en av mine ledere i gruppa presenterer resultater for ledelsen.

kareteOG

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.