Forelesning/ Webinar. SoFi School of Fashion Industry, Juni 2020 «Hvordan utvikle sitt lederskap gjennom selvutvikling & selvledelse»