Bygger stødige, empatiske og kraftfulle organisasjoner.

Værekraft er å være trygg i seg selv og sammen med andre. 

Å stå stødig i seg selv gir styrke og kraft. 

Karete& gjennom å bygge stødige ledere, team og organisasjoner med skreddersydde utviklingsprogrammer og ulike kreative prosesser. 

Kraften kan vi bruke utover med at vi møter mennesker og ideer med større åpenhet og raushet.

Vi vet ikke hva som kommer, men hvis vi kan forestille oss en god fremtid, er det også lettere å bygge den.
I værekraften ligger det en grunntone av tillit, respekt, nysgjerrighet, empati og refleksjon. 

Jeg er opptatt av at vi først skal lære oss det som tilsynelatende er så lett, som til eksempel det å virkelig lytte .

kareteOG