Visuel Identitet, visjon, verdier & kultur prosess, Thon Amfi Vågen 2020.