Karete& trener dere i et Coachende kreativt lederskap.

Lær det grunnleggende på tre dager.

Det handler om å lære seg enkle coaching teknikker, flere lytte-nivåer, kunsten å stille åpne kraftfulle spørsmål, aktiv lytting og bruk av ulike modeller for å kunne utøve et empatisk lederskap

Å forstå kraften i kreativitet, metoder og teknikker, samt forskjellen på kreativ og reaktiv tankesett og hva det vil si å være en leder som bevisst velger sin atferd og som forstår hvilken effekt det kan ha på andre.

Gjennom dagene praktiserer vi sammen sånn av vi lærer gjennom å gjøre, bli en levende realitet i jobbhverdagen.

På den måten kan man endre arbeidsmetoder og skape en modig, åpen og inkluderende organisasjon der medarbeidere i organisasjonen tar et større ansvar.

Dette vil kunne resultere i frigjøring av lederens tid og ressurser som en istedenfor kan bruke til eksempel å følge opp strategiske prioriteringer, sette retning og se helheten, mer enn å detaljstyre sine medarbeidere.

Slipp opp på kontrollen og oppfordre dine medarbeidere til selvledelse og samhandling på tvers.

Karete har 25 års erfaring som leder i IKEA, der hun utøvde et empatisk & kreativt lederskap og brant i mange år sterkt for å utvikle ledere i den retning. De siste årene før hun sluttet hadde hun rollen som Kreativ leder i IKEA Norge, samt trente ledere nasjonalt og internasjonalt på å utvikle sitt coachene lederskap og broen over til kreativ utvikling i organisasjonen.

Hun er utdannet og sertifisert NLP practitioner og Master Coach.   NLP står for  Nevro: Sansene våre
Lingvistikks: Språket vi bruker
Programmering: Programmering av hjernen

I tillegg er hun sertifisert Enneagrammet personlighetstype Master Coach, samt Coaching trening gjennom mange år i IKEA. 

Som inspirasjon og teori grunnlag legger hun til ulike selvledelse verktøy, metoder og prosesser som eksempel; Daring Way Brene Brown filosofi, endringsledelse modeller, TA-modell/ Transaction Analysis, 4 roms modellen team og individ prosess, BELBIN team typer, Situasjons tilpasset ledelse, 3 lytte-nivåer, mindfullness og nærvær-trening med mer

Basic coaching trening I Oslo

kareteOG

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.