Eigersund Kommune Juni 2020. Foredraget «Kraft & Kreativitet»

Juni 2020 ble KARETE& invitert til Eigersund for å holde foredrag på sommermøte for medlemmer og varamedlemmer i omstillings-styret og kommuneplan-utvalget. Hensikten var å kunne å inspirere og engasjere til å styrke sin kreative kapasitet, spesielt inn mot Omstillingsarbeidet i Eigersund Kommune.

Innholdet omhandler kort Makro trender, hvorfor er det viktig å være inspirert for å kunne utvikle et kreativt tankesett og handlemønster. I tillegg ble det delt en del verktøy til bruk i kreativ samhandling, prosessledelse og idéskaping, samt et par korte overraskende øvelser.

kareteOG