Inspirasjon

Hvorfor KARETE&?

Verden er i endring og det skjer i hurtig temp. Vi lever, bor og jobber annerledes enn før, og det påvirker både individer, organisasjoner og det samfunnet vi alle lever i. BÆREKRAFT Mange forskere sier at verden er på kollisjonskurs, og at vi står ovenfor den aller viktigste kampen i menneskets historie. Det å velge […]

Read more
Utvikling

Karete& Coaching individ, leder og team.

Coaching er definert som «samarbeid med klienter i en tankevekkende og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere deres personlige og profesjonelle potensial» KARETE& hjelper individer og team ved bruk av helhjerta nærvær, åpen modig dialog og spørsmålsstilling. Enkle kraftfulle teknikker, som både utfordrer, støtter, utvikler. Hensikten er å bevisstgjøre og vil ansvarliggjør. Karete har 23 […]

Read more