Første siden

VÆREKRAFT SKAPEKRAFT GJØREKRAFT

Alene & med andre hjelper jeg organisasjoner til å skape gode fundamenter. Utfordrer til kreativitet og bærekraftig utvikling & Innovasjon. Skaper trygge organisasjoner gjennom læringsprogrammer som bygger robuste ledere & team.

Read more
Første siden

Designer & leder kreative workshoper

Vil støtte, utfordre, utvikle og lære individer og team til å vise handlekraft. Gjennom sin entusiastiske ledelse vil Karete& skape bærekraftig modig, åpen og inkluderende samhandling gjennom å bygge tillit, sikre teamprosesser og leveransene både før under og etter. Vil alltid ha fokus på hvorfor, hva, hvem, når, hvor og hvordan prosessene skrider frem. Bruke […]

Read more
Første siden, Tidligere oppdrag

Referanser

Fasilitator og foreleser UIS 2021Thanks Karete for delivering a brilliant session to our Executive MBA candidates undertaking the course ‘Change Leadership’ here at University of Stavanger. With the added challenge of digital delivery you enabled discussions, reflections and personal growth that is – unfortunatley – rather untypical in corporate settings. You gained our brilliant candidates’ […]

Read more
Første siden

27 års nasjonal og internasjonal IKEA karriere.

Karete har 27 år internasjonal og nasjonal retail karriere fra et av verdens mest suksessrike kommersiell organisasjoner, IKEA. Hun har dyp kunnskap, lang erfaring og kompetanse innen kreativt lederskap, forretningsdrift og utvikling, situasjons analysearbeid, organisasjon og strategi planlegging samt styreverv. Karete har mangeårig ledererfaring fra høyere nivå IKEA Norge, har innehatt flere roller både lokalt […]

Read more