Første siden

Bygger stødige, empatiske og kraftfulle organisasjoner.

Værekraft er å være trygg i seg selv og sammen med andre.  Å stå stødig i seg selv gir styrke og kraft.  Karete& gjennom å bygge stødige ledere, team og organisasjoner med skreddersydde utviklingsprogrammer og ulike kreative prosesser.  Kraften kan vi bruke utover med at vi møter mennesker og ideer med større åpenhet og raushet. […]

Read more
Første siden

Lederskap. Team. Selvledelse. Endring. Foredrag.

Vil støtte, utfordre, uKARETE& støtter og utfordrer arbeidsplasser, som skaper bevissthet, endring og fremdrift. Gjennom sin entusiastiske ledelse vil Karete& skape bærekraftig modig, åpen og inkluderende samhandling gjennom å bygge tillit, sikre teamprosesser og leveransene både før under og etter. Vil alltid ha fokus på hvorfor, hva, hvem, når, hvor og hvordan prosessene skrider frem. […]

Read more
Første siden, Tidligere oppdrag

Referanser

Fasilitator og foreleser UIS 2021Thanks Karete for delivering a brilliant session to our Executive MBA candidates undertaking the course ‘Change Leadership’ here at University of Stavanger. With the added challenge of digital delivery you enabled discussions, reflections and personal growth that is – unfortunatley – rather untypical in corporate settings. You gained our brilliant candidates’ […]

Read more
Første siden

Karete har 27 års nasjonal og global IKEA karriere.

Karete har 27 år internasjonal og nasjonal retail karriere fra et av verdens mest suksessrike kommersiell organisasjoner, IKEA. Hun har dyp kunnskap, lang erfaring og kompetanse innen kreativt lederskap, forretningsdrift og utvikling, situasjons analysearbeid, organisasjon og strategi planlegging samt styreverv. Karete har mangeårig ledererfaring fra høyere nivå IKEA Norge, har innehatt flere roller både lokalt […]

Read more