Hvorfor KARETE&?

Verden er i endring og det skjer i hurtig temp. Vi lever, bor og jobber annerledes enn før, og det påvirker både individer, organisasjoner og det samfunnet vi alle lever i.

BÆREKRAFT Mange forskere sier at verden er på kollisjonskurs, og at vi står ovenfor den aller viktigste kampen i menneskets historie. Det å velge hva vi skal gjøre og ikke gjøre, i en noe tvetydig verden. Ja, det krever mer av oss enn noensinne.

KARETE& ønsker sterkt å være en endringskaper i samfunnet, som prosessleder, fasilitator og gjennom det kunne støtte og utfordre til mer menneskelig mot, åpenhet, kreativ kraft, inkludering og samskapning. På den måten kunne leve og jobbe sammen mot samme mål. Alt i alt fire generasjoner, sammen for en mer bærekraftig verden.

DIGITALISERING Digitalisering er en av de store makro trendene, og det innebærer store endringer, det er ingen tvil om det. Men sannheten er at selv om vi opplever mange endringer, teknologiske verktøy og nye arbeidsmetoder er det sånn at dette i dag er en del av vår nye hverdag, og vi tilpasser oss relativt bra, sier undersøkelser. Derimot viser det seg at den største utfordringen er evnen til å forholde oss til hverandre som mennesker. Hvordan vi selvleder og leder andre, samt samler oss i og rundt de mer komplekse oppgaver og utfordringer vi i dag står ovenfor. Vi mennesker er ikke omprogrammert til den digitale tidsalder og besitter det samme hode, hjerte og kropp som før.

KARETE& ønsker sterkt med sin erfaring, kunnskap, brennende engasjement og lidenskap for mennesker å kunne bidra til bedre selvledelse, ledelse, samhandling og samskapning i samfunnet, i individ, team og organisasjoner.

VÅR MENTALE HELSE Den mentale helse svekkes og sykefraværet stiger i flere bedrifter. Ensomheten øker i Norge, og flere enn før bor i dag alene. Mange sier at de føler seg verdiløse og faller utenfor en liksom A4 ramme. De føler seg ofte både lite sett, hørt og anerkjent i samfunnet. Skillet mellom jobb, fritid og familie smelter sammen. Virkeligheten er at vi har et samfunn som fokuserer mest på prestasjon, der mange i dag opplever at de må levere 100% på flere arenaer. Vi måler ofte oss selv og andre i hva vi gjør, mer enn hvem vi er som mennesker og verdien av det. Det kan ofte være vanskelig å forstå hva som er ekte i den digitale verden. Ubalansen rammer mange, og det påvirker harmonien til individ, familie, arbeidsplass og samfunn.

KARETE& ønsker å bidra til et rausere samfunn, der åpenhet og mot gir oss kraft til til å vise hvem vi er og hva vi står for, på godt og vondt. Der også sårbarhet blir sett på som noe verdifullt. At vi med alle våre historier og levde liv deler mer og gjennom det hjelper hverandre, gjør at vi rommer ulikheter og inkluderer alle i et mer verdibasert samfunn.

SELVLEDELSE OG SELVUTVIKLING Behovet for selvledelse og selvutvikling er stort og økende i en kompleks verden. Det skiller seg fra andre ledelses former ved at det har mer fokus på individuell selvkontroll, myndiggjøring og ansvarliggjøring. Evnen til å se innover i seg selv, reflektere, lytte og konkludere, for å kunne styrke sitt selvbilde og stå stødig i seg selv og sammen med andre. Dette gjelder alle i samfunnet i mindre og større grad, og det er en evigvarende prosess som er nødvendig for å kunne styrke vår egen mentale helse gjennom ikke linjert liv. Forskning viser at det å være overdrevent kritisk mot en selv gjør oss mindre effektive, i tillegg til at det svekker motivasjon og arbeidslyst. Selvledelse styrker oss selv og øker sjansene betraktelig til å kjenne arbeidsglede, levere i tide, til høyere kvalitet, kjenne og leve mer harmonisk i en til tider ubalansert tilværelse.

KARETE& ønsker å sette fokus på selvledelse og selvutvikling gjennom si JA til en modig, åpen og inkluderende verden og møte mennesker på en modig, åpen og kreativ måte gjennom sine oppdrag.

FREMTIDSLEDELSE

Forskning sier at det er et stort voksende behov for hensiktesdrevne empatiske ledere som på en inkluderende måte samler ulike mennesker rundt sitt bord. Visjonære ledere med selv-innsikt, som evner lede seg selv, og som gjennom det står stødig i seg selv sammen med andre. Mer enn noen gang er det et stort behov for kompetanse vedrørende lederskap, empati, fleksibilitet og kreativitet for å møte fremtidens utfordringer, og det å evne å problemløse.

I nesten alle deler av arbeidslivet er det behov for innovative, kreative ledere som er nysgjerrige, som lytter, deler og er tilstede med menneskene. Ledere som sikrer, samler og benytter verdifull innsikt, bruker kreative metoder og teknikker, og som oppfordrer til samhandling, inkludering og mangfold. Som uredd slipper kontrollen, og tørr å lede i det ukjente og stoler på folka sine. Som gir rom for å teste, lykkes og feile, og gjennom det gir næring til læring gjennom å gjøre.

Samtidig, den samme lederen skal kunne være resultatorientert, informere sine ansatte, analysere og konkludere, planlegge og vise tydelig retning mot målene, både på kort og lang sikt.

KARETE& sier Ja til en modig, inkluderende og kreativ verden der åpenhet mot og engasjement er et viktig verdi kompass. Kreativ prosesser, ledelsesutvikling, som coach og historieforteller i møte med et mangfold av mennesker vil KARETE& kunne gjøre en vesentlig forskjell og influere mange til å gjør endringer til det bedre for mennesker, planeten og bedrifter.

Foto forside. Cecilie Geitung Larsen

kareteOG