Karete& Organisatorisk DNA, fundament og visuell identitet.

Et solid organisatorisk FUNDAMENT som står sterkt for fremtiden. Visjonen, misjon, historiefortelling, verdier og ønsket kultur.

Kan vi alle strekke oss etter visjonen? Eller er det bare noen fine ord på rim som en toppleder har skrevet ned? Og om det er det, kan vi allikevel få den til å bli alle sin, eller skal den da justeres?

Karete& bygger, implementering justerer og/ eller forsterker oppsatte visjon, verdier og kultur i organisasjoner.

Med sine mange år som leder i en av verdens mest suksessrike kommersielle retail selskaper IKEA, har hun lang erfaring med strategisk planlegging som innsiktarbeid, situasjonsanalyse, swot og businessplaner. Hun har vært en helhjerta verdi og kultur bærer i IKEA og ser denne prosessen som en av sine helt klare favoritter, styrker og hjertebarn. Karete& skreddersyr pakker for organisasjoner basert på hvor de er i dag.

Det er en stor fordel å forstå visjonen, hva den innebærer og på hvilken den har for alle medarbeiderne og hva den enkelte kan bidra med i sin rolle og oppgaver.

Først må individet vite hva verdier er, hva ens egne verdier betyr, før en kan forstå hvordan de kan henge sammen med organisasjonens verdier. Hva betyr de organisatoriske verdiene? Lever de i denne organisasjonen, og hva er vanskelig, hva er enkelt, hva må vi endre?

Kulturen bygges gjennom mennesker, hvordan de snakker sammen, tillit og respekt og hvordan de agerer alene og sammen i organisasjonen. Kulturen bygges gjennom alt det de er og gjør sammen. Være bevist at kulturen også ligger i historien til selskapet, men aldri glemme at det skal blandes med den nye tiden for ikke å henge igjen i det gamle der nye generasjoner ikke kjenner seg hjemme. Kulturen er stemningen og samhandlingen i en organisasjon.

Det kan også bygges egne teamregler om ønskelig for å huske hva vi er og gjør sammen, i tillegg til de verdiene og den kulturen som er nedskrevet.

Med enkle midler og positivt fokus på visjon, verdier og kultur kan dette gi en så stor merverdi for et selskap, som igjen vil skape vekst hos både mennesker og forretning.

Karete har selv vært leder på ulike nivåer nasjonalt og globalt siden 1995 og startet det som 23 åring. I tillegg som erfaring som Coach/ fasilitator har hun også selv vært deltager på lignende programmer i inn og utland. 

Hun og er utdannet NLP practitioner & Master Coach, Enneagrammet personlighetstype Master Coach og har i tillegg tatt mange kurs innen forretningsutvikling, kommersialitet, salg, service, teamutvikling, ledelse, selvledelse og selvutvikling.

Visjon, verdier og kultur prosess Komplett regnskap Haugesund Januar 2020.
IKEA situasjonsanalyse prosess 2016
Karete& Ingvar
Leder for den kreative gruppen på IKEA Forus I 8 ÅR.
Visjon,verdier og kultur prosess Amfi Vågen Thon gruppen

Leading with inspiration IKEA Norge, leder av læringsprogram 100 deltagere.

kareteOG

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.