Situasjonsanalyse, innsikt og analyse prosess. IKEA Norge»Retail direction» 10 år frem i tid.

Karete har, som en av tre personer jobbet med prosessen og leveransen av IKEA Norge sin Situasjonsanalyse, med hovedansvar for kundegrupper og livet hjemme, samt vært med å knytte sammen alt innhold og konkludere for videre bruk i ledelsen. Basert på arbeidet ble det jobbet ut SWOT, Key issues & Opportunities og Retail direction for IKEA Norge de neste kommende 10 år, og forretningsplaner ble lagt for alle enheter.

Gravalvorlig innsikt arbeid krever noen ganger en leken pause.

kareteOG