Karete& SELVLEDELSE

Ikke alle ønsker å lede andre, men alle må kunne lede seg selv ved bruk av sin selvinnsikt og selvbevissthet.

Selvledelse er ikke det du forteller andre, det er hva du forteller deg selv. Din egen evne til å lede deg selv gjennom oppturer og nedturer, som selve livet faktisk er.

KARETE& tilbyr skreddersydde gjerne bevisst selvledelses pakker for ledere, individer og team i organisasjoner og/ eller privatpersoner i grupper.

Det kan utøves selvledelse på to forskjellige måter. Selvledelse på organisasjons arenaen & selvledelse som selvutvikling.

Det er et viktig og modig valg å jobbe med selvledelse og selvutvikling. Det å vise hvem vi er, kaste den trygge maska og risikere å måtte vise sårbarhet er for mange skummelt og en føler seg avkledd. Men det er ingen tvil om at denne form for trening er viktig for både utvikling av mennesker og forretning, på kort og lang sikt.

Det kreves bevisst toppledelse for å ta modige valg som dette, mennesker som ikke ser sånn utvikling som trussel, tvert imot som en gave til virksomheten.

KARETE& planlegger, gjennomfører og følger prosessen i å skape modige bevisste selvledelse treningsprogrammer for individer i/ eller en gruppe til alle type virksomheter. Folk er folk, og alle skal lede seg selv.

Karete brenner veldig for selvledelse, og mener sterkt at en skal kunne lede seg selv før en kan lede andre på en optimal måte. Dette kan hun si med sin erfaringer som mangeårig leder og egen selvledelse og selvutviklings prosess.

Hun er utdannet og sertefisert NLP practitioner og Master Coach. NLP står for Nevro: Sansene våre
Lingvistikks: Språket vi bruker
Programmering: Programmering av hjernen

I tillegg er hun sertifisert Enneagrammet personlighetstype Master Coach, samt Coaching trening gjennom mange år i IKEA.

Som inspirasjon og teori grunnlag legger hun til ulike selvledelse verktøy, metoder og prosesser som til eksempel; Daring Way Brene Brown filosofi, endringsledelse modeller, TA-modell/ Transaction Analysis, 4 roms modellen team og individ prosess, BELBIN team typer, Situasjons tilpasset ledelse, 3 lytte-nivåer, mindfullness og nærvær-trening med mer.

Mer om «Bevisst selvledelse»

Det er en glidende overgang mellom selvledelse og selvutvikling. Det er ikke alltid like lett å skille mellom disse to i praksis. Det samme kan også gjelde selvinnsikt, som er en premiss for selvledelse. Dette må trenes på, og kommer ikke av seg selv men krever nysgjerrighet, åpenhet, forståelse, disiplin og tålmodighet i en organisasjon og hos enkelt individet.

Mye tyder på at flere bedrifter er på vei bort fra et hierarki, og beveger seg til en mer flat organisasjonsstruktur. Om man skal kunne implementere selvledelse i en organisasjon, må lederen også ønske å endre og jobbe med sitt modige åpne lederskap, slippe opp kontrollen og gi rom for flere. 

Alle i en organisasjon kan bruke selvledelse som verktøy for å heve eget prestasjonsnivå og leve opp til sitt fulle potensiale, samt kjenne mer harmoni i hverdagen sin.

Hvorfor ønsker vi selvledelse? For å kunne bygge modige, åpne, inkluderende, nysgjerrige, effektiv og kreative mennesker som er i stand til å lede seg selv i en kompleks verden, som samhandler godt med kollegene og som holder høy kvalitet i leveransene sine. En organisasjon som endrer arbeidsmetoder slik at prosessene ikke går tregt, men at de sammen finner nye smartere mer kreative måter å samarbeide på.

Det handler om å være åpen og ærlig først og fremst ovenfor seg selv. Ta ansvar for eget liv, romme seg selv for så kunne leve mer helhjertet med seg selv og andre.

kareteOG

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.