Karete& LEDERUTVIKLING

Skreddersyr programmer som utvikler STØDIGE ledere.

Programmet er tenkt som 2+2+3 dager over en 4 måneders periode. Det kan også skreddersys etter hvilke muligheter og behov som finnes i organisasjonene.

Bli kjent med seg selv, trene på å lede innenfra, lede andre og lede kreativt. Ledernes tankesett, tros-system og verdier driver deres adferd, og former kulturen i virksomheten.

I programmet vil Karete& gjennom sin åpne, inkluderende og modige tilnærming til folk kunne skape bevissthet, læring og utvikling hos de enkelte leder. Alltid tilstedeværende og med fokus på å skape et trygt, åpent og inkluderende læringsmiljø.Karete& kan påta seg å utvikle store grupperinger, da hun innehar et bredt nettverk med dyktige samarbeidspartnere som medfasilitatorer og coacher.

Det vil resultere i individuell læring, bevissthet og utvikling av både mennesket og dens lederskap.

Erfaring

Karete har lang erfaring som Coach/ fasilitator fra det internasjonale programmet «My consicous leadership» for ledere i IKEA 2013, og har også selv vært deltager i flere lignende lederskaps programmer i inn og utland. Hun har vært leder på ulike nivåer nasjonalt og globalt siden 1995.

I tillegg til sin lange erfaring og kunnskapen hun der har tilegnet seg er Karete utdannet NLP practitioner/ Master Coach, Enneagram personlighetstype Master Coach og har i tillegg tatt mange kurs innen ledelse, selvledelse, selvutvikling.

Som inspirasjon og teori grunnlag bruker hun til ulike ledelse verktøy, metoder og prosesser som til eksempel; Basic coaching, kreativt og reaktivt lederskap, Daring Way Brene Brown filosofi, endringsledelse modeller, verdiprosess, TA-modell/ Transaction Analysis, 4 roms modellen team og individ prosess, BELBIN team typer, Interdependent Leadership, Situasjons tilpasset ledelse, 3 lytte-nivåer, NLP og Enneagrammet samt mindfullness og nærvær-trening.

Karete er i dag Coach for mange ledere på ulike nivåer og privatpersoner.

Lederskapsutvikling i Symbal Comminication Malmø Januar 2020

Les mer om programmet «Bevisst lederskap» under

Dette utviklingsprogrammet er en unik mulighet til å stoppe og reflektere, alene og sammen med andre.

Denne treningen tilbyr et trygt rom for ledere der de kan bli bevisste og gjenkjenne hvor de er når de opererer fra sitt aller beste.
Vi møter hverandre som sterke og selvstendige, men også sårbare, mennesker som tør å vise hvem vi er og hva vi står for. Å erkjenne at vi har mange flere dimensjoner enn vi normalt sett reflekterer over, er svært nyttig i møte med seg selv og andre.

En leder navigerer i en virkelighet som er fartsfylt, kompleks og stadig skiftende. Vi finner ikke vår følelse av sikkerhet og stabilitet i omverdenen, den skal nå ligge sterkt i mennesket.

Forskning peker på tre vinnerstrategier:

  1. Å bli mer bevisst og lære å operere fra det indre “kompass”.
  2. Å lede deg selv og andre med mål og retning, mer enn en detaljert plan, og stole på at veien dit bygges underveis.
  3. Å være villig, og i stand til å gi slipp på sitt individuelle behov for å være den som vet alt, og i stedet bruke den kollektive intelligensen i menneskene rundt seg for å nå felles mål.

Ved å bruke disse strategiene flytter vi fokuset fra ‘jeg’ til ‘vi’. Det som er best for deg som leder er ikke alltid det som er felleskapets beste, eller for det som skal oppnås.
Vi blir også mer trente på være mindre negativt følelsesstyrt. Å raskt og bevist komme tilbake til sentrum, og gjenopprette fokus og energi når det trengs, i stedet for å bli tappet for energi gjennom situasjoner, reaksjoner, tanker og følelser.

Både tempoet og forutsetningene i den verden vi lever i, viser at å investere i et modig åpent lederskap og bygge ledere med sterke fundament, er mer relevant enn noen gang.

kareteOG