Coach/ fasilitator i det globale lederprogrammet IKEA «My consicous leadership» Deltagere er ledere fra hele verden.

Siden 2013 har Karete vært Coach og fasilitator for det globale IKEA lederprogrammet «My consicous leadership»

Ledere fra hele verden møtes for å trene på hvordan de ser seg selv som leder, hvordan andre ser en, og da til slutt veien videre på IKEA reisen som leder på høyere nivå.

Et dypdykk i seg selv, i sine egne verdier, selvledelse, IKEA verdier & kultur, coaching, kreativt lederskap, ulike teorier og flere praktiske øvelser. Til slutt en egen erklæring på hva som er viktig i beholde og endre i veien videre som leder. Hvordan balansere fokuset på både mennesket og forretning, sjefskap og lederskap i en stadig skiftende verden.

Tilbakemelding fra en av de som var med på MCL;

I had a great opportunity to learn more about myself, and develop as a leader by being a part of the group coached and lead by Karete. Karete knows how to build high trust atmosphere within the group and help people in opening closed doors 🚪❤️🧠 to grow. If you are looking for a person who can help you to grow, you just found the right one ☝️ . Thank you, Karete for your time, patience, listening, guidance and showing me how trusting myself is important 💚 to grow.

Karol Gobczynsk                                                                                                          Head of Climate & Energy                                                                                               IKEA Global

kareteOG