Karete& Athenas

Gjennom Athenas kan dere bestille foredrag eller workshop som gir blant mer;

Hvordan bygge et godt team som lykkes? Punktum!

 • Det handler om å bli bevisst på hvem du er, hva du sier og gjør som skaper god kultur og bedre resultater på arbeidsplassen.
 • Hva du gjør til det beste for deg selv, teamet og helheten i en organisasjonen, der du er en del av et talentfullt team?
 • Fremtiden behøver flere som tar lederskap uavhengig rolle, så hvordan skal alle kunne ta et større ansvar for oss selv og helheten?
 • Gjennom bruk av åpenhet, nysgjerrighet og mot, vil du bli mer bevisst til å forstå deg selv og likheter og ulikheter hos dine kollegaer.
 • For å oppnå bedre resultater må vi bygge sterke relasjoner, være rause og respektere hverandre.
 • Karete har både vært en del av og ledet mange team og prosjekter, og deler raust av egen erfaring både fra IKEA og som selvstendig næringsdrivende. Hun er også NLP Master Coach og har spesialisert seg i personlighetstype-mønstre, som hun selv er en flittig bruker av.
 • Hvordan kan hver enkelt lede seg selv til å stå i uforutsigbarhet og balansere jobb og privatliv på en god måte?
 • 60 min foredrag eller lengre skreddersydd workshop.

Du leder! Vis oss retning og vær et ledehjerte.

 • Det er ingen tvil om at det kreves mye av en leder, etter nedstengning og den nye hverdagen.
 • Hvem du er som menneske, og hva du gjør i rollen som leder, har like stor betydning, om du vil eller ei.
 • Fleksible arbeidsplasser, svekket mental helse, leveranse utfordringer og høyere krav til bærekraft.
 • Mye av kontrollen i arbeidshverdagen har lenge vært lagt til medarbeiderne,  noe vi sannsynligvis aldri trodde skulle skje.
 • Men hvordan skal vi ta denne situasjonen og snu det til en mulighet til å fornye lederskapet for fremtiden?
 • Ledere i dag står ovenfor endringer og forbedringer konstant. Mer enn noen gang er det viktig å være bevisst, skape tillit, lære å lytte på flere nivåer, utvikle empati og forståelse og slippe mer av kontrollen. Gjennom det vil vi utvikle mer fremtidsrettede coachende ledere og lærende organisasjoner.
 • Vi vil i dag ha ledere som balanserer utvikling av menneske, forretning og samfunnet. Karete har selv i mange år utøvd denne formen for ledelse på ulike nivåer i et av verdens mest fremtidsrettede og suksessrike merkevarer, IKEA.
 • Hun engasjerer alle med sine spørsmål og deler ny lære innen området og egen erfaring.
 • 60 min foredrag eller lengre skreddersydd workshop.

Bygg bedriftens indre bærekraft. Øk endringsfart!

Karete er en ledende stemme i Norge på det å skape mer bevissthet rundt endring av tankesett og handlingsmønstre på arbeidsplassen og i samfunnet knyttet til FNs bærekraftsmål.

For å kunne endre oss som enkeltmenneske, arbeidsplass og samfunn, for å i det hele tatt kunne nå FNs 17 bærekraftsmål, vil vi måtte stoppe opp, før vi spurter videre og håper på det beste.

Det å ha mot til å se på oss selv som mennesker, hvem vi er og hva vi gjør alene og sammen, også på arbeidsplassen, for å forstå hva som skal til. Alle organisasjoner i dag må ha et bevisst forhold til bærekraftsmålene, i sin helhet og hvilke en velger å bidra mest til.

Men for å endre systemer så er det påvist at det kreves en endring i oss mennesker.

Det er det indre bærekraftsmål fokuserer på. Hva med å sette dette på agendaen i en ny tid, uansett hvilken bransje du leder. Både indre og ytre bærekraftsmål, som også vil utvikle en helt unik kultur. En vinn-vinn!

Karete bidrar i ulike nettverksgrupper i Danmark og Sverige som har fokus på indre bærekraft, og målene kommer fra arbeidet med en innsiktsundersøkelse.

Det de indre bærekraftsmålene fokuserer på;

 • Å være- Forholdet til seg selv.
 • Tenke- Kognitive ferdigheter.
 • Relasjon- Omsorg og empati for andre og omverden.
 • Samarbeid- Sosiale ferdigheter.
 • Handling- Lede nødvendig utvikling og endring.

60 min foredrag eller lengre skreddersydd workshop.

Karete holder også foredrag om følgende tema:

 • Hvordan utvikle coachende lederskap som fremtiden trenger?
  Lær deg å lytte på flere nivåer, aktiv lytting, stille åpne spørsmål, utfordre og støtte dine medarbeidere og kollegaer. Foredrag 60 min og/eller workshop i små og store grupper, en eller flere dager. En miks av teori og praktiske oppgaver.
 • Vær nysgjerrig på alle kollegaer- finn gullet i ulikheter.
  Basert på Enneagrammet, de 9 personlighetstype-mønstre holder Karete foredrag på 60 min og/eller workshop på 4 timer eller mer, i en gruppe på maks 15 personer. Hun har spesialisert seg innen området, og dette resulterer for teamet i større forståelse, respekt og samhold, og bedre resultater. En miks av teori og praktiske oppgaver.

Be om mer informasjon

kareteOG