Kan vi BÆRE verden videre, med både indre og ytre KRAFT?

Alle er med på i bidra til å nå FNs 17 Bærekraftsmål innen 2030. Vi har 8 år og 2 måneder på oss til denne viktige oppgaven.

Om du er i skolen, studier, på arbeidsplassen, i nettverket, når du handler mat,  velger bil, sorterer søpla, bestiller reise eller samarbeider med andre så er du med på å gjøre din del.

Så sitter vi der da, rundt møtebordet , eller på teams. Hvilke mål skal vi velge? For det er et krav nå. Skal vi se…  Ja nummer 3, likestilling mellom kjønnene…… det er oss, eller i hva med nummer 1… så støtter vi noen i fattigdom, en organisasjon eller noe. Det ser bra ut. Men nummer 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst, den velger vi. Ofte er også nummer 17 med, som handler om samarbeid for å nå målene for det høres fornuftig ut. Sånn kan det i værste fall foregå rundt om i ulike bedrifter.

Valgte bærekraftsmål blir satt inn i en langtekkelig strategi som ingen leser, og håper at det gjennomsyrer alt vi gjør, helt av seg selv. Enkelt og greit- eller?

Vi mennesker fortsetter som før, med samme mentale modeller, kunnskap og holdninger, satte kultur og med hierarkiske systemer der det meste blir besluttet på toppen av sjefene og alle jobber i hver sin lille silo, som lett kan begynne å lukte mer SILO enn vi ønsker, om vi ikke er mer bevisst på å utvikle oss.

Vi leser det.

«Det går for sakte»  «Utviklingstakten må opp» «Vi har dårlig tid» 

«Vi brenner oss opp innvendig og vi brenner opp planeten vår»

Så hva betyr det å samarbeide for å nå målene?

Er det en blind sone her som vi ikke ser? Men kun føler og kjenner på kroppen.  I noen bedrifter handler det kanskje om de 5 verdiene og en beskrevet ønsket kultur og det at vi er viktige sammen. Men i dag ligger dokumentet godt nede i skuffa i siloen, og det er vanskelig å gjenfortelle innholdet.

Men KPIéne våre, de økonomiske målene sitter som støpt, på samme måte som før, bevisst eller ubevisst. For dere, det har vi trent på lenge.

Jeg mener at menneskelig indre utvikling, evner og ferdigheter er noe av det vanskeligste å sette på agendaen i en organisasjon, og blir provosert når det blir kalt de «softe» tingene, ja som damene i HR skal ta seg av.

Historiene er mange, om ledergruppa på høyfjellshotell og ledelses-trening i to dager, helst med mange konkurranser og godt i glasset. Så drar vi hjem som om ingenting har skjedd, og det skjer ikke mange utviklende endringer i etterkant heller

Mer enn en god latter ved kaffemaskinen om den gøye leken og hun som tabbet seg ut skikkelig ut.Fint å leke, men det er på tide å ta menneskelig utvikling på alvor som en av de viktigste fokusområdene.

Min uro, utålmodighet og nysgjerrighet har siste  året ført meg inn i flere nettverk i Norden. Der har funnet mer kraft og kunnskap til min visjon her i livet. Å bygge stødige og kraftfulle mennesker og organisasjoner som fremtiden behøver i dag.

Når vanskelige oppgaver vi ikke har gjort før ligger foran oss, er det behov for en rekke kognitive og emosjonelle ferdigheter. Noe som vi i dag ikke lærer mye av på skoler og i høyere utdanning, eller på arbeidsplassen.

Nå  er jeg entusiastisk rundt til eksempel denne innsikts rapporten fra  

https://www.innerdevelopmentgoals.org med så langt over 1000 respondenter, og flere kommer med. Den er under utvikling, og vokser frem som en viktig brobygger. 

Jeg er opptatt av å finne et enkelt språk for menneskelig utvikling, som gjør det enklere for alle og som skaper kraft til utvikling og endring. Om vi begynner med å fokusere og har dialoger rundt disse 5 kategoriene (med 23 underkategorier) er det en god begynnelse.

1. Å være- forholdet til seg selv.

2. Tenke- kognitive ferdigheter

3. Relasjon- omsorg og empati for andre og verden.

4. Samarbeid- sosiale ferdigheter

5. Handle- drive nødvendig utvikling og endringer.

Om vi som mennesker, bedrifter og samfunn ikke fokuserer og tar grep om både  INDRE og YTRE bærekraft, er jeg redd for at alle våre fine ord og målsettinger er gjort forgjeves.

Hvilke av de 5 vil du eller dere begynne med?

kareteOG