Hvordan koble på både hodet, hjertet og kroppen?

«Distruption» betyr en avbryting, eller et stopp. 

I lys av dagens virkelighet, så kan det også bety at fremtiden blir veldig annerledes enn fortiden.

Vi har alle et ansvar i å se det store bildet på himmelen- ta med oss historien, se i øynene hva som skal skje, og det som vokser seg frem i vår sårbare verden.

Så hvordan  responderer vi mennesker, organisasjoner og samfunn på endringene som ligger like foran våre føtter?

«Du kan ikke endre et system uten at du endrer det «(K.Lewis)

Ja, du kan endre systemer, som strategier, organisasjonskart, rutiner osv.

Og for mange organisasjoner og ledergrupper så handler det i disse dager om å legge planer for å endre systemet, og kanskje velge FN`s Bærekraftsmål Nummer 3, 7, 8 og 17. Gjennom det bidra inn til den største felles dugnaden noensinne, der nye krav blir satt fra alle hold.

«Du kan ikke endre et system, uten at du skaper den bevisstheten som endrer tankesettet hos de menneskene som skal gjøre det « (Otto Sharmer)

Hvordan kan vi se fremtidens i et lys som inkluderer mitt, ditt og vårt ansvar, og komme oss ut av blindsonene? Fordi det går for sakte, det er ingen tvil. Selv om vi helst skulle ønske det ikke var sant. Hvordan komme ut av gamle systemer, tankesett og mønstre,  og alle de rutiner som ikke gagner endrings prosessen?

«Når verden blir mer kompleks og kravet til bærekraft skal møtes, er ikke svaret bedre styring, men bedre læring. Den dominerende tenkningen om organisasjons-ledelse, har for lengst gått ut på dato»(Bjarne Berg Wiig)

Så, med tanke på hvordan vi mennesker fungerer, så kan det ikke kun handle om ytre bærekraftsmål og nye strategier, selv om de er enormt viktige, det også.

Men hva med om vi satte menneskene i organisasjonene i sentrum, med også indre bærekraftsmål i planverket og prosessene våre?

Hva ville det hatt å bety når systemene skal endres, fra til eksempel styrende til lærende organisasjon 5.0. Om vi var klar for det nye i tankene og aktivert det i handlingsmønsteret vårt?

For det er i oss mennesker det skapes bevissthet, entusiasme, nysgjerrighet, medfølelse og mot til å endre. Vi kan velge å ikke kun være i prosjektplanene, men må koble på både hodet sin klarhet, hjertet sin varme, og kroppen sin intuisjon og vilje.

Jeg mener at det er kun på den måten vil vi føle, kjenne og forstå utfordringen som ligger foran oss.

I dagens og fremtidens organisasjoner må vi ta menneskenes være, skape og gjørkraft på alvor.

Samt endring i systemene våre som til eksempel å kunne gå fra å være en styrende til en fremtidig bærekraftig lærende organisasjon. 

Det ikke gjort over to dager, med en fint skrevet strategiplan. Beklager å måtte si det.

Menneskene må først kobles på, eller det må gjøres parallelt med gode planer, i det minste.

Hva skal til for at vi skal bli mer bevisst, endre tankesett  og handlingsmønstre? Begynn med å samtale bredt i organisasjonen om hva det vil bety for dere, det er en god start.

Hvilket ansvar har jeg selv i dette, hvordan kan jeg bidra enda mer? Hvilken stemme velger jeg å ha? Hva skal være mine fotavtrykk? Jeg bare undrer meg en stille lørdag morgen, mens jeg ser opp på skyene som farer forbi.  For all varig endring starter i det indre i meg, deg og oss. 

Jeg bare undrer.

kareteOG