Det er ikke mystisk. Men det kreves ydmykhet, åpenhet og nysgjerrighet for å kunne ta i bruk resurser fra både et fokusert hode, varmt hjerte og den intelligente kroppen vår.

Vi trenger både IQ, EQ og SQ, våre tre intelligenser for å kunne fungere optimalt.

IQ er den rasjonelle intelligensen som vi verdsetter aller mest i samfunnet vårt, noe som har vært normalen i veldig mange år. Selvfølgelig hjelper logikk og analyser oss til ta konstruktive viktige beslutninger, men mesteparten av energien vår er da hele tiden fokusert på hodet, og den type informasjon som kun analyseres gjennom vår logiske hjerne. 

EQ er den emosjonelle intelligensen som skaper samhandling både med oss selv og andre, som gjør at vi forstår egne og andres følelser, og gjør at vi evner å bygge gode relasjoner til andre mennesker.

SQ – den spirituelle intelligensen.

Den gjør at vi kan se våre liv og handlinger i en større, rikere og mer meningsfylt kontekst. Det vil hjelpe oss ut av vår ego-tilstand og bevege oss fra selvsentrering som også kan innbefatte hat, makt, grådighet og uvitenhet, til at vi åpner mer opp for kjærlighet, kraft, omsorg og mer visdom. 

På den måten vil også den enkelte få mulighet til å forstå seg selv bedre, åpne opp for personlig vekst og nødvendige transformasjon av det menneskelige tankesettet. Vi får tilgang til de uante ressursene i oss selv, noe som vil gjøre oss tryggere og klokere, og gi nødvendig kraft til endring.

For mange er selvfølgelig SQ fremdeles uvant på å tenke skal bety noe i arbeidslivet. Det kan oppleves som noe mystisk og overnaturlig, som det er vanskelig å forholde seg til.

Spesielt om en jobber og lever i rasjonelle grupperinger, der logikk og konkrete svar er det eneste riktige og som verdsettes i den virksomheten, altså der IQ er det gjeldende.

Med spirituell intelligens vil vi kunne forstå de komplekse problemstillinger fra et annet mentalt ståsted, enn kun gjennom rasjonell og/eller emosjonell tenkning. Den vil hjelpe oss mennesker gjennom den enorme omstillingen vi står ovenfor. 

Vi er nødt til å transformere oss selv, skape og bygge fullstendige bærekraftige virksomheter og samfunn, der vi spiller på lag med naturen. Men det kreves ydmykhet, åpenhet og nysgjerrighet for å kunne ta i bruk våre resurser fra både et fokusert hode, varmt hjerte og den intelligente kroppen vår

Det er ikke mystisk. Jeg vil heller påstå at det er en nødvendighet å dra nytte av de resursene vi har i vår IQ, EQ og SQ for å redde menneskeheten, våre virksomheter, samfunnet og forstå hva det betyr å spille på lag med naturen og planeten.

Karete& undring rundt våre intelligenser.

kareteOG