Karete& COACHING for individ, leder eller ditt team.

Coaching er definert som «samarbeid med klienter i en tankevekkende og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere deres personlige og profesjonelle potensial»

KARETE& hjelper individer og team ved bruk av helhjerta nærvær, åpen modig dialog og spørsmålsstilling. Enkle kraftfulle teknikker, som både utfordrer, støtter, utvikler. Hensikten er å bevisstgjøre og vil ansvarliggjør.

Karete har 23 år ledererfaring på ulike nivåer, samt vært mangeårig Coach og fasilitator i IKEA globale treningsprogram «My conscious leadership» i Russland og Sverige. Hun har selv hatt flere mentorer og blitt coachet i mange år, og er svært fokusert på egen selvledelse og selvutvikling.

Karete har sertifisering i NLP Master Coach, samt Enneagrammet Coach – 9 personlighetstyper.

Du kan komme til kontoret hos KARETE& i Sandnes, eller timen kan tas over teams eller Zoom, om ønskelig.

Mer om teknikkene.

Gjennom Coaching kan du nå oppsatte forretnings mål, finne din vei videre, hva som egentlig er dilemma, bedre samhandling med dine kollegaer, bedre leder, selvledelse, kommunikasjon osv.

Det kan hjelpe i mange, både individ og team samt kunne skape store endringer i satte tankesett og adferdsmønster. Resultater kommer gjennom prosessen, på veien til forretningsmessig måloppnåelse og/ eller mer harmonisk helhjerta liv. 

Det er viktig at dette ikke blir sammenlignet med psykologtjeneste. Det handler om at forhistoriene våre kun et bakteppe for å forstå hva som skal til for endring. Fokuset er i dag og hva som er viktig for at ting skal kunne skje for å forandre og/eller forbedre.

Anbefaling kunde;
Trodde jeg hadde ankeret i bånn i en trygg havn. Så kom en uventet storm. Jeg var uforberedt . Ankeret løsnet og jeg fikk panikk, så kastet hun ut en redningsvest og en «daumann» og sa : dette klarer du, båten din tåler dette, og du har valgt riktig havn. 
Det var det som skulle til, et konkret verktøy og med flytevesten var det trygt å jobbe med å feste på nytt. 
KARETE& – coaching som er åpen og ærlig. En investering jeg trygt kan anbefale. Konkrete verktøy, bevisstgjøring og selvledelse. Forståelsen gir trygghet.

90 min time 2000.- eks.Moms 90min x 4: pakkepris 7500.- eks.Moms

Team og gruppe Coaching etter avtale.

Kontakt KARETE& kontakt@kareteog.com

NLP er en forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering og er enkelt sagt læren om hvordan du finner frem til de beste ressursene i deg selv og hos andre. Kraftfulle, men likevel enkle teknikkene er utarbeidet ved studier av hvordan fremragende mennesker innenfor sine områder tenker og kommuniserer.

KARETE& ENNEAGRAMMET COACH – de 9 personlighetstyper.

Ordet Enneagram betyr ni-modell. Enneagrammet er en forklarings- og forståelsesmodell som skriver ni grunnleggende motivasjoner og drivkrefter for mennesker.

Hver enneagramtype beskrives svært presist og gir forklaring på hver types atferd. Enneagrammet er et godt verktøy til å få innsikt i både i egen og andres motivasjon, atferd og kommunikasjon.

De ni typene er representert ved hvert sitt punkt på symbolets sirkel. Punktene er igjen forbundet gjennom symbolets trekant og seksstjernen. Sirkelen representerer helheten og linjene beskriver relasjoner mellom typene.

Enneagrammet brukes aktivt i mange land og er på sterk fremmarsj i Norge, både som verktøy for selvutvikling og selvinnsikt, og i bedrifter og foreningsliv som verktøy for kommunikasjon, samarbeid, relasjonsbygging og teamutvikling. www.iea-norge.no

Med innblikk i dette spennende verktøyet Enneagrammet, vil det kunne gi deg en nøkkel til forståelse av egne og andres reaksjoner. Modellen er derfor nyttig både for personlig utvikling og til forbedring av kommunikasjon og teamarbeid.
Når vi skjønner mer om hvorfor vi reagerer som vi gjør, og hva det er vi egentlig ønsker å oppnå, får vi mulighet for å endre uhensiktsmessige reaksjoner. Og når vi forstår mer om hvordan andre mennesker tenker, blir det lettere å forstå andre og akseptere andres reaksjoner.

Kort om de 9 typene.

  • 1- Perfeksjonisten – Organisatoren som er pliktoppfyllende og styres av normer og regler vil si ha sitt fokusområde på; Hva er riktig og galt, korrekt og ukorrekt?
  • 2- Hjelperen – Relasjonsskaperen som er opptatt av å kunne være der for andre, hjelpe og støtte, vil legge frem sitt fokusområde slik; Er det behov for meg, og vil andre like meg?
  • 3- Utføreren– Motivatoren som er opptatt av nå deres mål og har behov for å være suksess orienterte, vil legge frem fokusområdet sitt slik; Hvordan kan jeg oppnå respekt og aktelse hos andre?
  • 4- Individualisten – Romantikeren – Dramatikeren som er opptatt av det kreative og unike og rommer mange følelser, vil ha fokusområdet sitt på; Vil jeg bli avvist eller føle meg feil? Kan jeg uttrykke meg? 
  • 5- Iakttakeren – Spesialisten – Observatøren som er opptatt av det informasjon og søker viten tog er sterk faktaorientert vil ha sitt fokusområder på; Vil jeg bli pålagt å gi av tiden min, energien og evnene mine?
  • 6- Skeptikeren – Realisten som er opptatt av å analysere og veie for og imot vil ha sitt fokusområder på; Hva kan gå galt her? Hvem kan jeg stole på? Tar jeg de beste beslutningene?
  • 7- Eventyreren – Entusiasten er optimistisk og idérike og opptatt av hvilke opplevelser og muligheter jeg har, har sitt fokusområder på; Hva er spennende? Føler jeg meg begrenset? Kan jeg unngå smerter?
  • 8- Utfordreren – Frontkjemperen – Lederen er initiativrike og handlekraftige mennesker som er opptatt av det rettferdige og å ha oversikt over situasjoner vil ha fokusområdet sitt på; Er alt under kontroll på en effektiv og rettferdig måte?
  • 9- Fredselskeren – Fredsmekleren som er opptatt av å bevare god stemning og være lyttende og fordomsfri vil ha sitt fokusområder på; Blir alle hørt, inkludert meg selv?

kareteOG