Karete har 27 års nasjonal og global IKEA karriere.

Karete har 27 år internasjonal og nasjonal retail karriere fra et av verdens mest suksessrike kommersiell organisasjoner, IKEA. Hun har dyp kunnskap, lang erfaring og kompetanse innen kreativt lederskap, forretningsdrift og utvikling, situasjons analysearbeid, organisasjon og strategi planlegging samt styreverv. Karete har mangeårig ledererfaring fra høyere nivå IKEA Norge, har innehatt flere roller både lokalt i Sandnes, nasjonalt i Oslo og globalt inn mot ulike land og hovedledelsen. Hun har ledet mange prosjekter, samt vært leder-Coach og fasiliteter i lederprogrammer nasjonalt og globalt. 

Karete har vært lærings designer, innholds ansvarlig, prosjektleder, prosessleder, coach, mentor og moderator i det viktige utvikling og lærings leveransen «Leading with inspiration» for IKEA Norge 2016-17. Se tidligere oppdrag.

I mange år var hun Coach i det interne kommersielle konsept testsystemet «Commercial review» som er et av de viktigste målings verktøy for IKEA. Hun har bidratt sterkt til utvikling av IKEA organisasjonen, gjennom både mennesker og forretning.

Karete har, som en av tre personer jobbet ut IKEA Norge sin Situasjonsanalyse, med sitt hovedansvar for kundegrupper og livet hjemme, samt vært med å knytte sammen alt innhold og konkludere. Basert på det ble det jobbet ut SWOT, Key issues & Opportunities og basert på det ble Retail direction IKEA Norge for de neste 10 årene lagt.

Karet har ledet grupper og viktige strategiske innovasjons leveranser for IKEA Norge basert på Key issues & Opportunities. Dette inkluderte prosjektledelse, prosessledelse, kreative metoder og teknikker samt mentor og coach ut til IKEA enhetene. Det ble en suksess, noe som har gjort at løsningene er blitt en del av den globale leveransen ut til alle IKEA land. i forbindelse med det har hun vært mentor for den globale organisasjonen og prosessen i denne leveransen.

De siste 3 årene har Karete i tillegg til sin ordinære jobb som kreativ leder hatt prosessledelse ansvar for store og viktige merkevare kampanjene LA LIVET DITT INNREDE STUA 17-18 for IKEA Norge. Disse inneholdt tverrfaglig ledelse av ledere og grupperinger internt samt samarbeidspartnere eksternt som Trigger, SMFB, JCP, Tine, Morten Krogvold og Snøhetta. Prosessen inkluderte problemløsing og kreative idé skaping, knyttet til strategisk innsikt og ved bruk av ulike kreative metoder og teknikker. Se tidligere oppdrag.

Karete har de siste 10 årene hatt behov for enda mer fordypning innen både ledelse, selvledelse og individet og har derfor tatt flere etterutdanningskurs internt men også eksternt. Kreativ og visuell fasilitering og blant flere kurs Ihlen psykologene, Daring way basert på Brene Browns forskning og Meditasjon med Viggo Johansen.

Sertifiseringer NLP practitioner og TFT, Master NLP Coach og fordypning i Enneagrammet personlighetstyper.

Karete har alltid en 5-6 bøker som er begynt på, som hun leser stykkvis og delt, fordi det alltid er noe mer hun vil lære.

Meditasjonskurs med Viggo Johansen i Villa Faraldi Italia. Se Blogg.

Foto forside. Cecilie Geitung Larsen

kareteOG